1. Heim
  2. Aktivitetar og besøksmål

Aktivitetar og besøksmål

Langs gamle, svingete og bratte stølsvegar kan du gå i fotspora til generasjonar av bønder og husdyra deira til stølane der dei hadde dyra på beite, og der dei budde om sommaren.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Stølsheimen verneområdestyre
Statsforvaltaren i Vestland
Njøsavegen 2
6863 Leikanger
E: sfvlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

dummybilde

Fotturar

Med dei mange gamle stiane inn i området er Stølsheimen eit godt utgangspunkt for lange fotturar. Dei vidgjetne og tradisjonsrike stølsområda Solrenningane, Ålrekstølen/Vøvringen, Åsedalen, Hallsetdalen og Rappen, i tillegg til Selhamar, utgjer kjernen i dette området. Det er knytt saman av eit nettverk av merka turstiar. Turstiane står i samband med stiar sørover i Vossafjella, vestover til Matrefjella, nordover til Ortnevik og nord og austover til Arnafjorden og Finnafjorden.

arrow-r
Barn på tur i fjellet.

Finnafjorden

Stølsheimen landskapsvernområde grensar til Sognefjorden, verdas lengste fjord, men det er berre fjordarmen Finnafjorden som går inn i verneområdet. Den er ei urørd naturperle med to veglause grender. Er du heldig kan du sjå nise eller kobbe i fjorden.

arrow-r

Opplevingar i vinterfjellet

Å traske over kvite vidder eller suse nedover ei fjellside i puddersnø kan vere fantastiske opplevingar, men det er viktig å hugse at fjellet og vintervêret kan vere lunefullt. Vil du oppleve fjell og toppturar, må du ha kunnskap om skredfare og ruteval.

arrow-r
Personer på ski i uvær.
Barn har fisket ørret.

Jakt og fiske

I verneområdet kan du kjøpe jaktkort på småviltjakt. Enkelte grunneigarar sel i tillegg jakt på storvilt som hjort, elg og villrein.

Jakt på småvilt kan kjøpast hjå iNatur.no

Det er mange gode fiskevatn i heile verneområdet. Mange av desse vatna ligg ved turisthytter, mellom anna Selhamar, Torvedalen og Solrenningane. Mange av vatna i området ber preg av tette fiskebestandar og dermed mykje, men liten fisk.

Vil du ta med deg fiskestong på tur, er det lurt å kjøpe fiskekort før du startar turen.  Det er også mogleg å kjøpe fiskekort på nokon av turisthyttene.

Fiskekort kan kjøpast hjå iNatur.no